HÜKÜM VE ŞARTLAR

Kullanım Politikası

Sitemiz herhangi bir kişisel veri toplamamakta, dolayısıyla herhangi bir kişisel veriyi herhangi bir 3. tarafla paylaşmamaktadır. Buna rağmen unutmamalısınız ki;

  • Kişisel verinizi toplayıp toplamadığımızı ve/veya işleyip işlemediğimizi öğrenme,
  • Kişisel verilerinizi işliyorsak buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme
  • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hallerinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle (eğer varsa) aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. Söz konusu yasal haklarınızı kullanmak için yazılı başvurularınızı elden veya noter kanalıyla DEMS Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:266 A/64 Çankaya Ankara adresine iletebilirsiniz.

Çerez Politikası

Sitemizde herhangi bir özel amaçlı çerez kullanımı yoktur. Çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin daha hızlı ve kişiselleştirilmiş olmasını sağlamaktadır. Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Sitemize bağlanmak için kullandığınız tarayıcının çerez kullanım özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle ortaya çıkabilecek çerez kullanımından şirketimiz sorumlu değildir.

Diğer Hususlar

Şirketimiz bu hüküm ve şartları önceden haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.
Bu hüküm ve şartları ihlal edemezsiniz. Yasadışı, dolandırıcılık amacı taşıyan kullanım yapamazsınız. Sitemizin kullanıma kapanması veya performansının düşmesi veya düzgün çalışmaması ve benzeri durumlarla karşılaşmasına neden olacak hiçbir faaliyet gerçekleştiremezsiniz. Manuel veya otomatik herhangi bir yöntemle sitemize yetkisiz erişim sağlayamaz, veri toplayamazsınız.
Eğer size sitemiz üzerinden (forum, mesajlaşma, sesli iletişim ve sair) iletişim araçları kullanma imkânı sunmuşsak, söz konusu araçlar ile yapacağınızı iletişim hukuka uygun amaçlar için gerçekleşmek zorundadır. Bu araçları kullanarak üçüncü kişilere zara verebilecek herhangi bir şey paylaşamazsınız.
Eğer size sitemiz üzerinden (forum, mesajlaşma, sesli iletişim ve sair) iletişim araçları kullanma imkânı sunmuşsak, bu imkânı önceden haber vermeden kaldırma veya kısıtlama hakkımız olduğunu da bilmelisiniz.

İletişim

DEMS Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 266 A/64 Çankaya-Ankara

info@demsdefense.com

T : 0 312 504 67 67 - F: 0 312 504 67 77

Haritayı Göster