Hakkımızda

DEMS Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 2020 yılında yurtiçi ve yurt dışında mayın ve tehlikeli alanların temizlenmesi hizmetini sunmak üzere kurulmuştur. Mühimmat Yönetimi ve Mühimmat İmhası konularında yeterli bilgi, tecrübe ve yeteneğimiz bulunmaktadır. Ayrıca, yerli ve milli bir şirket olarak konusunda üst düzeyde deneyimli personelden oluşan kadromuz ile ulusal savunma sanayimizin ihtiyaçlarına çözüm ortaklarımızla beraber projeler sunma kabiliyetine sahibiz.

Vizyonumuz

Başta Türkiye olmak üzere dünyadaki mayınlı sahalar ile tehlikeli alanların, ilgili mevzuata ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun bir şekilde, teknolojinin sağladığı imkanlardan azami düzeyde faydalanarak temizliğini yaparken can ve mal kayıplarına engel olmak için gereken tüm tedbirleri almak, çevreyi korumak, bu alanda yeni teknolojiler geliştirmek ve konusunda dünya lideri olmaktır.

Etik Politikamız

Etik değerini koruyan ve arttıran, bireysel sorumluluğu da teşvik eden bir kurum ve çalışma kültürüne sahip olan DEMS, usulsüzlüğü önlemenin temel taşının, ahlakı, bütünlüğü ve iş davranışını teşvik eden bir ortamın yaratılması bilinciyle; tüm yönetim kadrosu ve çalışanları olarak davranış ve etik kurallara göre faaliyet gösterdiklerini ve göstereceklerini beyan ve taahhüt eder.

Çevre Politikamız

Çevre yönetiminin, şirket kültürünün ayrılmaz bir temel değeri ve hayati bir parçası olduğu bilinciyle DEMS, tüm faaliyetlerini çevresel etkileri en aza indirecek, doğal kaynakları koruyacak ve çevrenin etkin yönetimini sağlayacak şekilde yürüteceğini beyan ve taahhüt eder.

İletişim

DEMS Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 266 A/64 Çankaya-Ankara

info@demsdefense.com

T : 0 312 504 67 67 - F: 0 312 504 67 77

Haritayı Göster